Odpowiedzi

2009-12-02T15:34:27+01:00
Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II mówi nam o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
Życie ludzkie jest święte gdyż od samego początku
domaga się ingerencji Boga i przez całe życie jest z nim związane. Tylko Bóg ma
prawo odebrać życie - Bóg jest Panem
życia które zostało stworzone ku Niemu, na Jego obraz i podobieństwo -
nasze życie dąży do zjednoczenia z Bogiem. Sam stwórca jest nienaruszalny
dlatego życie dane przez niego jest nienaruszalne. Nie odbiera się jednak
człowiekowi prawa do obrony własnego życia przed napastnikiem. Jeżeli człowiek
we własnej obronie odbiera życie napastnikowi nie zabija go wtedy – napastnik
sam niejako przez atak pozbawia się życia. Podstawowym zadaniem jest bronić
życie, co znaczy też ukochać je, szanować.. Przykazanie 5 Dekalogu ma treść negatywną - wyznacza górną granicę
której nie wolno przekroczyć. Skłania też do pewnej postawy - szacunku do życia
i do jego obrony. Prawa uznające eutanazję czy aborcję nie tylko nie są w żaden
sposób wiążące dla sumienia ale skłaniają człowieka do przeciwstawienia się. Z
posłuszeństwa Bogu człowiek posiada moc aby przeciwstawić się prawu ludzkiemu. Jan Paweł II nawiązuje w tej encyklice do słów Świętego Tomasza, iż prawo ludzkie jest prawem w
takiej mierze w jakiej jest zgodne z prawem rozumu a tym samym wypływa z prawa
wiecznego.

1 5 1