Odpowiedzi

2009-12-02T15:25:36+01:00
Wodorotlenki składają się z kationów metali i anionów wodorotlenkowych (OH)
te połączenia mają budowę jonową (rozkładają się na jony w reakcji z wodą)
otrzymywanie:
a)reakcja metalu aktywnego (z grupy I i II układu okresowego pierwiastków) z wodą
np. Na + H2O--->NaOH + H2
b)reakcja tlenku litowca lub berylowca z wodą
c)trudnorozpuszczalne wodorotlenki( patrz tabela rozpuszczalności pierwiastków) wytrącają się w reakcji soli metalu z innym wodorotlenkiem

kwasy: składają się z wodoru i reszty kwasowej, np. HCl, H2SO4, H2S, H2CO3
OTRZYMYWANIE W REAKCJI Z WODĄ, tlenek metalu + woda, np
SO3+ H2O--->H2SO4
otrzymywanie może być też takie:
rozpuszczanie w wodzie związku gazowego o tym samym składzie, np:
HCl(g)-----> HCl (ag) nad strzałką H2O, g w nawiasie oznacza gaz, ag w nawiasie oznacza roztwór

;)