1.Nierozciągnięta gumka do włosów ma długość 9 cm. Ile razy dłuższa stanie się gumka, gdy nałoży się ją na butelke o średnicy 9cm?


2. Każdy z czterech chłopców ma rozpiętość ramion równą 140cm. Czy zdołają objąć pień drzewa o średnicy 180cm .?

Bezsensowne odpowiedzi typu ' styłu są odpowiedzi ' będą zgłaszane. POTRZEBUJE KONKRETNYCH OBLICZEŃ . ! SAME WYNIKI MI NIE POTRZEBNE. POTRZEBUJE WSZYSTKO OD A DO Z .

2

Odpowiedzi

2009-12-02T15:20:33+01:00
1. s=9 cm
d=9cm
obw=πd
obw.=3,14cm*9cm=28,29cm
28,29cm:9cm=3,14cm
Gumka stanie się ok. 3,14 razy dłuższa

2.d=180cm
obw=πd
obw.=3,14cm*180cm=565,2cm
4*140cm=560cm
Chłopcy nie zdołają objąć drzewa o średnicy 180 cm.
6 3 6
2009-12-02T15:24:23+01:00
ZADANIE 1.

Ob gumki = 9cm
d butelki = 9cm d=2r promień buelki 4,5cm
Ob butelki = 2πr = 2 × 3,14 × 4,5 cm = 28,26 cm
28,26 ÷ 9 =

ODP. Gumka stanie się dłuższa o trochę ponad 3 razy (dokładnie 3,14)

ZADANIE 2.

Ob. wszystkich ramion = 4 × 140cm = 560 cm
d drzewa = 180cm d=2r promień drzewa 90cm
Ob. drzewa = 2πr = 2 × 3,14 × 90cm = 565,2 cm

ODP. Chłopcy nie będą w stanie objąć pnia drzewa - zabraknie im 5,2 cm.