1) Oblicz rezystancję miedzianego drutu o długości 1 m i polu przekroju 1 mm²

2) W obwodzie przez opornik płynie prąd o natężeniu 120mA, a napięcie przewodu między jego końcami wynosi 0,024kV. Jaką wartość ma rezystancja opornika?

POMÓŻCIE

1

Odpowiedzi

2009-12-02T15:34:49+01:00
1)dane
l=1m
s=1mm²
R-?
ρ=0,0178Ωmm²/m - rezystancja właściwa miedzi (rezystywność)
R=ρ*l/s=0,0178*1/1=0,0178[Ωmm²*m/mm²=Ω]
2)dane
I=120mA=0,12A 1A=1000mA mili
U=0,024kV=24V 1kV=1000V kilo
R-?
I=U/R prawo Ohma
R=U/I=24V/0,12A=200Ω