Odpowiedzi

2009-06-02T01:20:05+02:00
Sądzę, że powinno być:
t=-3'C a nie t=3'C
m=0,5kg
liczę dla tych danych.
t2=100 C
cl=2100 J/kg K ciepło właściwe lodu
ct=334000 J/kg ciepło topnienia lodu
cww=4190 J/kg K ciepło właściwe wody
cp= 2 257 kJ/kg ciepło parowania

Q=m*(cl*(0-t)+ct+cww*100+cp)
Q=0,5*(2100*3+334000+4190*100+2257000)
Q=0,5*(6300+334000+419000+2257000)
Q=0,5*3016300
Q=1508150 J
Q=1 508,15 kJ

jeżeli dane są inne, lub potrzebne wyjaśnienia - proszę o kontakt