Zadanie 1
Na filmie "Wesoły łoś" było w kinie 36 osób i 44 dzieci.Jaki procent widzów stanowili dorośli, a jaki dzieci?
zadanie 2
Nauczycielka powiedziała, że wystawi oceny ze sprawdzianu według reguł przedstawionych poniżej:
Procent maksymalnej punktacji: Ocena
powyżej 85 % bardzo dobry
pow. 75 % do 85 % dobry
pow. 55 % do 75 % dostateczny
pow. 40 % do 55 % dopuszczjący
40 % i mniej niedostateczny

Na sprawdzianie można było zdobyc maksymalnie 30 punktów. Kasia zdobyła 27 pkt, Arek - 11,5 pkt, Tomek - 19 pkt, Asia - 25 pkt , Iwona - 13 pkt, a Karol - 23,5 pkt. Jakie oceny otrzymali?

Pomocy!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-12-02T15:23:46+01:00
Zadanie 1
Na filmie "Wesoły łoś" było w kinie 36 osób i 44 dzieci.Jaki procent
widzów stanowili dorośli, a jaki dzieci
?
zadanie 2
Nauczycielka powiedziała, że wystawi oceny ze sprawdzianu według reguł przedstawionych poniżej:
Procent maksymalnej punktacji: Ocena
powyżej 85 % bardzo dobry
pow. 75 % do 85 % dobry
pow. 55 % do 75 % dostateczny
pow. 40 % do 55 % dopuszczjący
40 % i mniej niedostateczny

Na sprawdzianie można było zdobyc maksymalnie 30 punktów. Kasia zdobyła 27 pkt, Arek - 11,5 pkt, Tomek - 19 pkt, Asia - 25 pkt , Iwona - 13 pkt, a Karol - 23,5 pkt. Jakie oceny otrzymali?

1. 36+44=80

44x100%/80=4400%/80=55% 100%-55%=45%

Dzieci stanowily 55% a dorosli 45%

2. Kasia 27x100%/30=2700%/30=90% bdb
Arek 11,5x100%/30=1150%/30=38,(3)% ndst
Tomek 19x100%/30=1900%/30=63,(3)% dst
Asia 25x100%/30=2500%/30=83,(3)% db
Iwona 13x100%/30=1300%/30=43,(3)% dop
Karol 23,5x100%/30=2350%/30=78,(3)% db
1 5 1
2009-12-02T15:24:22+01:00
80 osob - 100%
36 - x

x = 36x100/80 = 45%

Dorośli stanowią 45% widzów, a dzieci 55%.

zad 2

Iwona
30 - 100%
27 - x

x= 27x100/30 = 90, a więc bdb.

Arek

30 - 100%
11,5 - x

x= 11,5x100/30 = 38,3 - niedostateczny..

Tomek

30 - 100%
19 - x

x= 19x100/30 = 63,3 - dostateczny..

I tak musisz robić z następnymi sorry, ale brak czasu..
1 1 1
2009-12-02T15:27:26+01:00
Wiec. zad.1. dzieci 44 , dorosli 36. wiec razem 80. dzieci 55proc a dorosli 45proc. zad. 2. kasia 27pkt wiec 90 proc wiec 5. arek 11,5pkt wiec 38proc wiec 1. tomek 19pkt wiec 63proc wiec 3. asia 25pkt wiec 83proc wiec 4. iwona 13pkt wiec 43proc wiec 2. karol 23,5pkt wiec 78proc wiec 5. prosze
1 1 1