Odpowiedzi

2009-06-01T22:37:24+02:00
W polskim życiu publicznym toczy się intensywna debata na temat dopuszczalnych - z etycznego punktu widzenia - postaw w czasie PRL-u. Istotnym elementem tej dyskusji jest kwestia zachowań duchownych wobec władzy politycznej, a zwłaszcza wobec tajnej policji komunistycznej. Temperaturę toczonego w tym zakresie sporu pokazała wyraziście chociażby sprawa abp. Stanisława Wielgusa.