Odpowiedzi

2009-12-02T15:30:59+01:00
Twoje dane: miejscowość i data
imię, nazwisko
miejscowość
poczta
do dyrektora szkoły w.....
pana/pani ........

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu mojej legitymacji szkolnej.
Swoją prośbę motywuję tym, iż poprzednia przez pomyłkę została wyprana i zniszczyła się, nie nadaje się do ponownego użytku nawet po wysuszeniu.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem/
z wyrazami szacunku
...........................
(czytelny podpis)
13 4 13
2009-12-02T15:36:50+01:00
Twoje dane miejscowość i data

Pan (imię i nazwisko dyr.)

Dotyczy: wydania duplikatu legitymacji

Zwracam się z prośba do Pana Dyrektora o wyrażenie zgody na wydanie duplikatu legitymacji szkolnej o numerze...
Jednocześnie informuję, że oryginał legitymacji został mi skradziony wraz z portfelem oraz innymi dokumentami. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem
(imię i nazwisko)
79 1 79