Odpowiedzi

2009-12-02T15:25:06+01:00
5000 *3,4 /100= 170

170+5000=5170zł

5170 * 3,4 /100=175,78

Odsetki wyniosą 345,78zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:26:05+01:00
3,4% z 5000zł = 0,034 * 5000=170zł
5000+170=5170zł
0,034 * 5170zł=175,78zł
170+175,78=345,78zł - ilość odsetek po 2 latach