Odpowiedzi

2009-12-02T15:31:47+01:00
Mr = 200 g
Cp₁ = 20 %
Masa dodanej wody = 50 g
Masa dodanej substancji = 20 g

Ms= Mr x Cp
___________________
100 %

Ms = 200g x 20 %
_____________________
100 %

Ms = 40 g

Cp = ms x 100 %
___________________
mr

Cp = 60g x 100 %
______________________
270 g

Cp = 22,22%

Odp. Cp wynosi 22,22 % .

2009-12-02T15:32:09+01:00
Mr1=200g
cp1=20%
ms1= (20*2)/100
ms1=40g

cp2=?
ms2=40+20=60g
mw=160+50
mr2=270
cp2=60*100%/270


cp=22,2%
1 5 1