Dźwig podnosi ciało w ciągu t = 30s na wysokość h = 12 m ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ciężar ciała wynosi Q = 8,8 kN, a sprawność urządzenia ή = 80%. Obliczyć średnią moc silnika elektrycznego napędzającego dźwig?


prosze o dokladne rozwiazanie z opisem wzorow
z gory dziekuje

1

Odpowiedzi

2009-06-02T01:37:52+02:00
T = 30s
h = 12 m
Q = 8,8 kN
ή = 80%
P=?
oznaczam:
W -praca wykonana przez urżądzenie (powiększona), wynikająca ze sprawności
W1 -praca faktycznie wykonana,
ή =W1/W -> W=W1/ή
praca wykonana: W1=F*s=Q*h

moc: P=W/t
P=(W1/ή )/t
P=(Q*h/ή )/t
P=(Q*h)/(ή *t)
P=(8800*12)/(0,8*30)
P=105600/24
P=4400 W
P=4,4 kW
4 4 4