Przetłumacz:

Ich finde den deutsch-polnischen Austausch, den wir gemacht haben, unheimlich wichtig. Ich hatte vorher nie etwas mit polnischen Jugendlichen zu tun; ich habe keinen einzigen Polen gekannt, obwohl wir zum Beispiel auch an unserer Schule eine Aussiedlerklasse mit Polen haben, und habe mich, ehrlich gesagt, auch für das Land nich interessiert. Jetzt ist Polen für mich kein Land mehr :irgendwo im Osten:, sondern das Land, im dem viele meiner Freunde leben! Der Aufenthalt in Polen war einfach super.

Ich habe befürchtet, dass die Verständigung ein großes Problem sein wird. Aber das war nicht der Fall. Nikodem spricht hervorragend Deutsch, sein Vater und seine Schwester Englisch und für die Mutter hat Nikodem gedolmetscht. Der Austausch hat uns allem viel Spaß gemacht. Wir haben eine neue Kultur kennen gelernt, viel gesehen und viel über die Geschichte der Stadt und der Umgebung erfahren.

Was ich persönlich mitgenommen habe, ist ein Stück polnische Mentalität; Lebensfreude, Hilfsbereitschaft und Solidarität. Die Klassengemeinschaft und die Gruppenatmosphäre finde ich einfach genial. Da bin ich echt neidisch. Ich habe ein bisschen Monikas Welt kennen gelernt; Ihre Hoffnungen und Träume, Ihre Probleme und Sorgen. Und da sehe ich; auf eine Art sind wir uns ähnlich, auf eine andere Art sehr verschieden. Ich habe Monika eine neue Freundin gefunden.

1

Odpowiedzi

2009-06-03T19:08:19+02:00
Znajduję niemiecko-polską wymianę, którego zrobiliśmy, niesamowicie ważnie. Przedtem nigdy nie wsadzałem coś polskim nastolatkiem do; nie znałem żadnego jedynego Polaka, chociaż choćby też w naszą szkołę mamy Aussiedlerklasse z Polakiem, i miej mnie, szczerze mówiąc, też dla lądu nich z zainteresowaniem. Teraz Polska nie jest dla mnie żadnym państwem więcej: gdzieś na wschodzie:, lecz państwo, w któremu dużo mnie przyjaciół żyje! Pobyt był do Polaka prosto super.


Obawiałem się, że powiadomienie będzie dużym kłopotem. Ale to spadek nie był. Nikodem świetnie język niemiecki, jego ojciec i jego siostra języka angielskiego wypowiada i dla matki przetłumaczył Nikodem. Zamiana zrobiła nas wszystkiej dużo przyjemności. Znamy wyuczyć posiadają nową kulturę, dużo widziany i dużo przez historię miasta i okolicy dowiadują się.


Co osobiście zabrałem ze sobą, kawałek jest polską mentalnością; radość życia, uczynność i solidarność. Znajduję klasową wspólnotę i grupową atmosferę prosto genialnie. Ponieważ naprawdę jestem zawistny. Ja znają wyuczyć trochę Monikas ma świat; pańskie nadzieje i sny, pańskie problemy i opiekowanie się. I tam widzę; na? la nam podobnie, na inną? la bardzo jesteśmy różni. Znalazłem Monikę nową przyjaciółkę.