Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:31:27+01:00
Prawo do życia
- Wolność od tortur
- Wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej
- Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
- Prawo do sprawiedliwego procesu
- Prawo do prywatności
- Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań
- Wolność zrzeszania się
- Prawo do własności
ad. 1 mamy prawo do zycia i nikt nie może nam go odebrać
ad. 2 nikt nie ma prawa noas torturować
ad. 3 nikt nie może nas zmusić do pracy ani nas szantarzować
ad. 4 powinniśmy sie czuć bezpiecznie w kraju w którym żyjemy
ad. 5 sąd nie może nas niesłusznie oskarżać
ad. 6 nikt nnie może przeglądać naszej korespondencji anie rzeczy osobistych
ad.6 możemy wyznawać różną religie, nikt nie może nas karać za nasze myśli
ad.8 każdy z nas może mnieć swoje rzeczy i nikt nie może nas tego pozbawić
;]
1 5 1