Odpowiedzi

2009-12-02T16:22:17+01:00
SERCE
Centralny narząd układu krwionośnego zwany pompą. Leży za mostkiem i obejmuje obszar od drugiego żebra do piątej przestrzeni międzyżebrowej. Kształtem zbliżone jest do piramidy, ma podstawę, trzy ściany oraz koniuszek. Serce znajduje się w worku osierdziowym wypełnionym niewielka ilością płynu zaopatrywane jest przez naczynia wieńcowe. Serce dziali się na dwie połowy prawą i lewą, a w każdej znajduje się przedsionek i komora. Przedsionki łączą się z komorami poprzez ujścia przedsionkowo-komorowe zaopatrzone w zastawki. Między komorą prawą a przedsionkiem prawym znajduje się zastawka trójdzielna, w lewej części znajduje się zastawka dwudzielna. Zastawki uniemożliwiają cofanie się krwi do przedsionków. Komora prawa łączy się z pniem płucnym, natomiast komora lewa z główna tętnicą, czyli aortą. Do prawego przedsionka uchodzą dwie żyły główne górna i dolna oraz zatoka wieńcowa. Do przedsionka lewego uchodzą cztery żyły płucne. Układ przewodzący serca przedsionkowo-komorowy) reguluje rytmiczna prace serca. Pobudzenia powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym i przesyłane są do węzła przedsionkowo-komorowego a z niego do pęczka przedsionkowo-komorowego.Rysunek 1. Schemat serca


Źródło: Atlas anatomii, Peter Abrahams, Warszawa 2003
RODZAJE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
• Tętnice
• Żyły
• Naczynia włosowate

Tętnice- są naczyniami krwionośnymi rozprowadzającymi krew utlenowaną z lewej komory serca do narządów i tkanek a także krew odtlenowana z prawej komory do płuc. Ściany tętnic są wysoce elastyczne i napięte, co pozwala na utrzymanie wysokiego ciśnienia. Biorąc pod uwagę budowę tętnic oraz średnicę światła, wyróżnia się:
1. Tętnice duże- najbardziej elastyczne, ściany zawierają dużą ilość włókien sprężystych dzięki ich właściwościom utrzymują stałe ciśnienie krwi.
2. Tętnice średnie- stanowią przedłużenie lub odgałęzienie tętnic dużych. Ściany zawierają dużą ilość włókien mięśniowych. Rozprowadzają krew do narządów.
3. Tętniczki- są to najmniejsze naczynia, które regulują przepływ krwi.


Rysunek 2. Główne tętnice ciała
Źródło: Atlas anatomii, Peter Abrahams, Warszawa 2003Żyły- prowadzą krew odtlenowana do serca. Krew z żołądka, śledziony, jelit oraz trzustki odprowadzana jest do wątroby tzw. układem wrotnym. W wątrobie pozostają substancje toksyczne i nadwyżki składników pokarmowych, reszta krwi przedostaje się do żyły głównej dolnej. Krew z górnej części ciała zabierana jest odgałęzieniami żyły głównej górnej. Krążenie żylne możliwe jest dzięki pracy mięśni szkieletowych i oddechowych oraz układzie zastawkowym, który uniemożliwia cofanie się krwi.

Rysunek 3. Główne żyły ciałaŹródło: Atlas anatomii, Peter Abrahams, Warszawa 2003


Naczynia chłonne- współpracują z układem krwionośnym i uczestniczą w transporcie chłonki. Naczynia chłonne rozpoczynają się ślepo zakończonymi naczyniami włosowatymi, następnie przechodzą w małe naczynia chłonne, które przechodzą w coraz większe tzw. pnie chłonne. Pnie chłonne uchodzą do dwóch przewodów chłonnych: przewodu piersiowego i przewodu chłonnego prawego, które uchodzą do głównych pni szyjnych.

Krążenie małe (płucne) - jest ono odpowiedzialne za zaopatrzenie organizmu w tlen i wydalenie z ustroju dwutlenku węgla. Krew płynie z serca tętnicami płucnymi przez naczynia włosowate do pęcherzyków płucnych. Stamtąd też pobierany jest tlen i transportowany wraz z krwią żyłami płucnymi do serca.

Krążenie duże (odżywcze) - jest ono odpowiedzialne za zaopatrzenie komórek organizmu w substancje odżywcze i tlen oraz za odebranie produktów przemiany materii. Krew bogata w tlen i składniki odżywcze poprzez system naczyń tętniczych doprowadzana jest do obszaru naczyń włosowatych, za pośrednictwem, których oddaje ona komórkom substancje niezbędne do życia, a zabiera dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii. Krew ta powraca żyłami do serca, skąd ponownie dostaje się do krążenia płucnego


jestem ratownikiem medycznym a to jest cytat z mojej pracy
2 4 2