Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:48:18+01:00
Kosmopolityzm - pogląd negujący wszelkie podziały polityczne i terytorialne, które prowadzą do konfliktów i wojen. Zwolennicy kosmopolityzmu uważają za swoją ojczyznę nie jakiś kraj czy inny obszar, ale cały świat. Dążą oni do politycznej jedności świata, wolnego od podziałów i konfliktów. Tak sformułowana doktryna jest przeciwieństwem nacjonalizmu.

Ksenofobia oznacza „strach przed obcymi”. Jest to postawa niechęci, wrogości wobec obcych rasowo, religijnie lub etnicznie i tworzenie przez nich kultury. Jest wyrazem braku tolerancji i usprawiedliwieniem dla agresji.

SZOWINIZM (franc. chauvinisme) – wyolbrzymione, bezkrytyczne i niezreflektowane uczucie przywiązania i podziwu dla własnego kraju, grupy etnicznej lub społecznej i/albo przywódcy oraz wyolbrzymiania ich zalet, a pomniejszania lub negowania ich wad, idące zazwyczaj w parze z równie przesadnym i nieuzasadnionym deprecjonowaniem innych krajów, narodowości i osób oraz uznawaniem prawa do ich ujarzmiania; z tego powodu sz. bywa często definiowany jako „samoobronna wrogość”, ukrywająca immanentną niezdolność danego podmiotu do wchodzenia w równoprawne i oparte na wzajemnym poszanowaniu stosunki z innymi.

nacjonalizm ideologia i polityka podporządkowująca wszystko interesom własnego narodu, żądająca dla niego specjalnych przywilejów, dyskryminująca inne narody (a. mniejszości narodowe), często w sposób agresywny
23 4 23
2009-12-02T15:53:20+01:00
Nacjonalista -zwolennik nacjonalizmu; członek partii narodowej; narodowiec.
szowinizm- skrajny nacjonalizm, wyrażający się w ślepym uwielbieniu dla własnego narodu i w nienawiści i pogardzie dla innych.
ksenofobia -niechęć, wrogość w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny.
Kosmopolityzm - pogląd negujący wszelkie podziały polityczne i terytorialne, które prowadzą do konfliktów i wojen. Zwolennicy kosmopolityzmu uważają za swoją ojczyznę nie jakiś kraj czy inny obszar, ale cały świat. Dążą oni do politycznej jedności świata, wolnego od podziałów i konfliktów. Tak sformułowana doktryna jest przeciwieństwem nacjonalizmu.
10 4 10
2009-12-02T16:07:45+01:00
Nacjonalista-osoba wyrażająca nacjonalizm, czyli stawia interesy swojego kraju nad intersy innych jednostek.
szowinizm-bezkrytyczne i nieograniczone umiłowanie własej ojczyzny
kosmopoltyzm- postawa wyrażająca, że ojczyzną człowieka jest cały świat.
Ksenofobia-wrogość, złe nastawienie do inych
10 4 10