Zadanie z Matematyki -STATYSTYKA

Tabela przedstawia odpowiedzi pewnej grupy osób na pytanie''Ile razy byłeś w kinie w ciagu ostatniego roku?''

Tabela:
Liczba osób : 15|12|7|3|2|1|
Liczba wyjść : 0| 1 |2|3|4|5|

a)Oblicz srednią arytmetyczną wyjść do kina przypadającą na jedna osobę.
b)Oblicz medianę i dominantę danych.
c)Oblicz odchylenie standardowe z dokładnościa do 0,01

2

Odpowiedzi

2009-12-02T16:25:41+01:00
A) Średnia na jedną osobę:
15+12+7+3+2+1\1+2+3+4+5=39/15=2.6
b)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:26:28+01:00
A) średnia arytmetyczna:
(15 × 0 + 12 + 7 × 2 + 3 × 3 + 2 × 4 + 5)/40 = 1,2
b) mediana 1
dominanta danych 0
c)odchyenie standardowe:
√{[15(0 - 1,2)² + 12(1 - 1,2)² + 7(2 - 1,2)² + 3(3 - 1,2)² + 2(4 - 1,2)² + (5 - 1,2)²]/40} =
= √[(21,6 + 0,48 + 4,48 + 9,72 + 15,68 + 14,44) / 40] = √1,66 ≈ 1,29