Elektryczny czajnik ogrzewa 2 l wody w czasie 10 minut od temperatury 20°C do temperatury wrzenia.Napięcie zasilania wynosi 220 V.Zakładając,że cały cieplny przepływ energi zachodzi tylkko między spiralą grzejnika a wodą,wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.(ciepło właściwe wody Cw≈4200) proszę o dokładne wyjaśnienie potrzebne na poniedziałek !!! Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:01:47+01:00
Dane
m=2l=2kg
t=10min=600s
U=220V
Tp=20 stopni
Tk=100 stopni
cw=4200J/(kg*stopień)
P,I-?
ilość energii potrzebna do ogrzania wody
Q=cw*m*(Tk-Tp)=4200*2*80=672000[J/(kg*stopień)*kg*stopień=J]
energia wytworzona przez prąd elektryczny będzie wynosiła 672000J=672000Ws
W=U*I*t
I=W/(U*t)=672000/(220*600)=5,1[Ws/(V*s=A]
P=U*I=220V*5,1A=1122W
10 1 10