Podaj po 3 synonimy:

a)rzeczownik flaga ........................
b)przymiotnika lśniący.....................
c)czasownika chcieć........................
co oznaczają z jakich języków pochodzą wyrazy?
d)adaptacja..................................
e)poliglota...................................
f)fair play....................................
podaj po 3 znaczenia wyrazów
g)wywiad
h)wyobraźnia
i)język
odszukaj i wypisz z wybranego słownika zasadę mówiącą o stosowaniu kropki po skrótach
mgr
ul.
m.
dr
ur.
nad.

2

Odpowiedzi

2009-12-02T16:08:11+01:00
Flaga godło, sztandar ,chorągiew
lśniący świetlany, błyszczący,promienny
chcieć czynić, działać, robić

adaptacja dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji
poliglota człowiek znający wiele języków(grecki)
fair play sprawiedliwa gra (j.angielski)

wywiad rozmowa dziennikarza z jakąś osobą
wywiad(metoda badawcza) – metoda badawcza stosowana m.in. w socjologii.
wywiad gospodarczy – metoda pozyskiwania informacji o gospodarce.

wyobraźnia zdolność do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do uprzedniego doświadczenia nazywamy wyobraźnia.
Wyobraźnia dowolna jest to umiejętność wywołania różnego rodzaju wyobrażeń wyobrażeń w sposób świadomy i celowy.
Wyobraźnia twórcza jest to zdolność do wytwarzania nowych wyobrażeń wyobrażeń toku działania, w wyniku którego powstaje określony wytwór, w jakiejś mierze samodzielny i oryginalny.

Język urzędowy - język, który otrzymał unikatowy status prawny na terenie państwa lub regionu administracyjnego
Języki sztuczne są to języki, których fonologia, gramatyka lub/i słownictwo zostało świadomie wymyślone przez jednostkę indywidualną bądź grupę osób.
Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program (czyli ciąg symboli opisujący obliczenia) oraz jakie obliczenia opisuje.


Skrót, który jest utworzony z początkowej litery lub początkowych liter, zawsze na końcu posiada kropkę.

Robiłem to 20 minut :D tylko z tą zasadą miałem problemy, tylko taką wymyśliłem :]
12 4 12
2009-12-02T16:10:08+01:00
1) flaga-chorągiew,godło,sztandar
lśniący-błyszczący,jaśniejący,świecący itp;
chcieć-potrzebować,pragnąć,życzyć sobie
2) adaptacja-łaciński i oznacza jako całkowity
poliglota-hebrajski i oznacza człowiek znający wiele języków i władający nimi
fair play-j.angielski i oznacza uczciwy
3) wywiad-rozmowa,porozumiewanie się,
wyobraźnia-fantazja,imaginacja
język-mowa,słowo,narząd smaku
4)Kropkę w skrótach wstawiamy wówczas, gdy skrót jest utworzony z początkowych liter wyrazu skracanego. Natomiast nie stawiamy kropki, jeżeli końcową literą skrótu jest ostatnia litera wyrazu skracanego.

Mam nadzieję ze pomogłam :)
11 3 11