Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:02:35+01:00
1) 5x + 9x ≥ -6 + 18
14x ≥ 12 /: 14
x ≥ ¹²/₁₄
2) 3x + 6x ≤ -7 - 5
9x ≤ -12 /:9
x ≤ 1³/₉
3) 3x - 5x < 7 + 8
-2x < 15 /: (-2)
x > 7½
4) 4x + 18x ≥ 5 + 12
22x ≥ 17 /: 22
x ≥ ¹⁷/₂₂
5) 6x + 9x ≤ -14 + 15
15x ≤ 1/:15
x ≤ ¹/₁₅
6) x+5+3+7-6+14x
x + 14x = -5 -3 -7 +6
15x = -9/:15
x = -⁹/₁₅