Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:59:38+01:00
Prawo Ohma:
Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

Reguła prawej dłoni:
Jeżeli prawą dłonią obejmiemy z prądem w taki sposób, że kciuk zwrócony będzie zgodny z kierunkiem płynącego przez przewodniku prądu, to pozostałe cztery zgięte palce wskażą zwrot lini pola magnetycznego.
Jeżeli prawą dłonią obejmiemy zwojnicę tak, aby zgodnie z płynącym w zwojnicy prądem, to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego w zwojnicy, (czyli wskaże koniec zwojnicy przy którym położony jest biegun północny powstałego magnesu).

Reguła lewej dłoni:
Jeżeli lewą dłoń ułożymy w polu magnetycznym tak, aby linie pola zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek płynącego prądu, to odchylony o 90 kciuk wskaże kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik.

Pierwsze prawo Kirchhoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.

Drugie prawo Kirchhoffa – zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym.