Odległość między dwiema stacjami równą 18 km pociąg przebywa ze średnią prędkością 54 km/h.Rozbieg trwa 3 minuty, następnie pociąg porusza się ze stałą prędkością i wreszcie hamuje w ciągu 1 minuty.Oblicz największą prędkość pociągu.

1

Odpowiedzi

2009-06-02T13:18:53+02:00
S=18km
vsr=54km/h
t1=3min=3/60h=1/20h
t3=1min=1/60h
v=?

t2=? czas jazdy ze stałą prędkością:
v=s/t -> t=s/v
t1+t2+t3=s/vsr
t2=s/vsr-t1-t3
t2=18/54-3/60-1/30
t2=20/60-3/60-1/30
t2=16/60

s=s1+s2+s3
s=at²/2=(v/t)*(t²/2)=1/2vt - droga w ruchu przyśpieszonym
s=vt droga w ruchu jednostajnym
s=1/2v*t1+v*t2+1/2v*t3
s=v*1/2(t1+2t2+t3)
v=s/(1/2(t1+2t2+t3))
v=18/(1/2(3/60+2*16/60+1/60))
v=2*18/(36/60)
v=60 km/h

max prędkość wynosiła 60 km/h.
3 5 3