Odpowiedzi

2009-12-02T16:04:59+01:00
EPIKUREJCZYCY
człowiek ceniący ponad wszystko przyjemności i uciechę życia
(Epikureizm-najwyższym dobrem człowieka jest szczęście,którego źródłem są przyjemności natury duchowej)

CYNIK
człowiek któremu do szczęścia wystarczy zaspokojenie elementarnych potrzeb.

STOIK
człowiek umiejący panować nad sobą,wznoszący ze spokojem przeciwności losu.

PITAGORAS
Matematyk, fizyk, zajmował się też podstawami ekonomii. Twierdził, że niewolnicy są złymi pracownikami, gdyż nie mają żadnych bodźców, aby pracować dobrze. Wtedy z jego tezą nikt się nie zgadzał, ale czas pokazał, że miał rację.

HIPOKRATES
lekarz grecki z Kos, ojciec medycyny, najważniejszy przedstawiciel szkoły lekarskiej.Naczelną zasadą Hipokratesa było "nie szkodzić" i pomagać uzdrawiającym siłom natury

ARCHIMEDES
najwybitniejszy fizyk i matematyk starożytnej Grecji, jeden z największych uczonych starożytności.Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej oraz rozważał objętości paraboloidy, hiperboloidy i elipsoidy obrotowej.

SOFIŚCI
szkoła filozoficzna w Atenach o orientacji humanistycznej i relatywistycznej.Rola sofistów w życiu intelektualnym Grecji była doniosła. Badaniom naukowym nadali oni kierunek humanistyczny

Liczę na najlepszą ! ;) tak miałam w zeszycie
1 5 1