Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku ,,Fortuna" , w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:55:18+01:00
2000 * 0,06 = 120 zł (odsetki)
120 - (120 * 0,19 = 97,20 zł (odsetki bez podatku)

2000 + 97,20 = 2097,20 zł (stan konta po roku)
2009-12-02T15:58:29+01:00
2000* 6/100 = 12000/100 = 120
2000zł+120zł=2120zł tyle pieniędzy będzie miał po roku


2120 *19/100 = 402,8 tyle wyniesie podatek
2120zł-402,8zł=1717,2 zł tyle wyniesie kwota po roku

2009-12-02T15:58:00+01:00
2200 zł-pieniądze po roku

19%-24,2 zł

2200-24,2=2175,8 zł