Bardzo proszę o pomoc!

mam zrobić te zadania z matematyki
b) jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi bok jest o 3 cm dłuższy, jakie pole ma ten prostokąt?
c) Oblicz pole kwadratu, którego obwód ma 6 dm
d) Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 25 cm²
e) Prostokąt ułożono z 5 jednakowych kwadratów. Pole prostokąta jest równe 405² cm, jaką długość ma bok kwadratu?

HELP!!!

3

Odpowiedzi

2009-12-02T15:57:24+01:00
A) 5*8 = 40cm

Bo a = 5 a b = 5+3

6 dm = 60cm
każdy bok ma po 15cm więc 15*15 = 225cm2

pole = 25cm więc każdy bok to 5cm

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:58:59+01:00
B.
a-5cm
b-8cm
P=a*b
P=5*8= 40 cm^
____
c.
L=dm
6:3=2
a=2dm
P=a*a
P=4dm^
____
d.
P=25cm^
a=5cm
L=4a
L=20cm
____
e.
P1=405cm^
P2=81cm^
a=9cm
2009-12-02T16:07:55+01:00
B)5cm+3cm=8cm
P=5*8=40cm²

c)6dm=60cm
60:4=15----->jeden bok!

15*4/2=60/2=15cm²

d)25cm²:5=5
5*4=20