Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:19:02+01:00
Józef Piłsudski przejmując władzę w 1926 roku dokonał tak zwanego Przewrotu majowego z wiernymi mu oddziałami wojska polskiego.Objęcie władzy nastąpiło po bratobójczych walkach między oddziałami wojskowymi strony rządowej a buntownikami z wojska polskiego którzy opowiedzieli się po stronie Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski wykorzystał niezadowolenie w kraju które wynikało z tego że Polski parlamentaryzm borykał się z wieloma problemami, wynikającymi głownie z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej. Do tego można zaliczyć różne afery gospodarcze, korupcje i własną prywatę polskich ówczesnych elit politycznych. W zasadzie prawda też była taka że dokonując przewrotu majowego Józef Piłsudski odsunął swoich konkurentów politycznych z Narodowej Demokracji(endecji) którzy rządzili Polską.Polska przecież była do 1926 roku państwem demokratycznym.,, Uzdrawiając polską demokrację'' sanacją(łac. sanatio uzdrowienie) Piłsudski wprowadził dyktaturę i zawładnął Polską.

W październiku 1938 roku Niemcy po raz pierwszy wystąpiły z roszczeniami pod adresem Polski(żądając przyłączenia Gdańska do Rzeszy, a także zgody na wybudowanie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze i przystąpienia Polski do paktu Antykominternowskiego(który był wymierzony w Związek Radziecki rządzony przez Stalina). Niezrealizowanie tych żądań dały Hitlerowi pretekst do rozpętania drugiej wojny światowej 1 września 1939 roku
19 4 19