A.Zapisz za pomocą symboli i wzorów:
* chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin
b.uzupełnij duże współczynniki:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin
c.określ typ reakcji:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin
d.wypisz substraty i produkty:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin
e.wypisz pierwiastki i związki chemiczne:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin

1

Odpowiedzi

2009-12-02T21:50:11+01:00
A.Zapisz za pomocą symboli i wzorów:
* chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
nie jest podana wartościowość żelaza wiec może być żelazo (II) lub (III)
FeCl2 + Na2S => FeS + 2NaCl lub:
2FeCl3 + 3Na2S => Fe2S3 + 6NaCl
*magnez+azot= azotek magnezu
3Mg + N2 => Mg3N2
*wodór+azot= amoniak
3H2 + N2 => 2NH3
*siarczek glinu=siarka+glin
Al2S3 => 2Al + 3S

b.uzupełnij duże współczynniki:
Na podstawie reakcji wyżej:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+ 2chlorek sodu lub
2chlorek żelaza + 3 siarczek sodu= siarczek żelaza+ 6chlorek sodu
*3magnez+azot= azotek magnezu
*3wodór+azot= 2amoniak
*siarczek glinu=3siarka+2glin

c.określ typ reakcji:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
-wymiana podwojna
*magnez+azot= azotek magnezu
-synteza
*wodór+azot= amoniak
-synteza
*siarczek glinu=siarka+glin
-rozpad
d.wypisz substraty i produkty:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
Substrat: chlorek żelaza i siarczek sodu
Produkty: siarczek żelaza i chlorek sodu
*magnez+azot= azotek magnezu
Substraty: magnez i azot
Produkty: azotek magnezu
*wodór+azot= amoniak
Substraty: wodor i azot
Produkt: amoniak
*siarczek glinu=siarka+glin

e.wypisz pierwiastki i związki chemiczne:
*chlorek żelaza +siarczek sodu= siarczek żelaza+chlorek sodu
-tu są same związki chemiczne
*magnez+azot= azotek magnezu
-magnez i azot to pierwiastki,
Azotek magnezu to związek chemiczny
*wodór+azot= amoniak
Wodor i azot-pierwiastki
Amoniak- zwiazek chemiczne
*siarczek glinu=siarka+glin
Siarczek glinu-zwiazek
Siarka i glin-pierwiastki

Wszystkie wzory są w pkt A gdzie napisałem reakcje
1 5 1