Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami:

a) siarczek sodu

......................................
.........................................
.........................................b) fosforan (V) wapnia

.....................................
.......................................
.......................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:14:30+01:00
A) siarczek sodu
1. H₂S + 2NaOH ---> Na₂S + 2H₂O
2. Na₂O + H₂S ---> Na₂S + H₂O
3. 2NaNO₃ + K₂S ---> Na₂S + 2KNO₃

b) fosforan (V) wapnia
1. 3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O
2. 3CaO + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂
3. 3CaCO₃ + 2H₃PO₄→ 3H₂CO₃(3H₂O + 3CO₂↑ tak można inaczej zapisać, bo kwas węglowy jest nietrwały) + Ca₃(PO₄)₂↓

Pozdrawiam
2009-12-02T16:27:50+01:00

a) siarczek sodu
h₂S+2Na->Na₂S+H₂
2NaOH+ H₂S->Na₂S+ 2H₂O
H₂S +Na₂So₄->Na₂S+H₂So₄

b) fosforan (V) wapnia
2H3PO4+3Ca->Ca3(PO4)2+3H2
2H3PO4 + 3Ca(OH)₂-> Ca3(PO4)2 + 6H2O
2H3PO4+ 3CaS ->Ca3(PO4)2 +3 H2S