1. Wykaż, ze x jest liczbą całkowitą gdy:

a) x=log₅9 + 2(log₅1 - log₅3)
wynik powinien wyjsc: x=0

b) x=log₅125 - 2log₅5
wynik powinien wyjsc: x=1

c) x=log₂₇ 9 + log₂₇ 243 + log₂₇ 3⁸
wynik powinien wyjsc: x=5


PROSZE O OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:13:26+01:00
A)x=log₅9 + 2(log₅1 - log₅3)=log₅9 + 2log₅(1/3)=log₅(9/9))=log₅1=0

b)x=log₅125 - 2log₅5=x=log₅5³ - 2log₅5=3-2=1

c)x=log₂₇ 9 + log₂₇ 243 + log₂₇ 3⁸=2log₂₇3+5log₂₇3+ 8log₂₇3=
=(2+5+8)log₂₇3=15log₂₇3=15/3=5