Make new sentences.Use who,which or where.

Jimmy:Mum,this is the park.Here Lucky fell in the lake.And this is Mr Brown.He helped Lucky.
Mum:Oh,thank you very much,Mr Brown.
Mr Brown:That's all right.I just helped the dog.It doesn't swim well enough.

Translate the conversation.
Lucy:Dlaczego pies szczeka?
Tom:Usłyszał kogoś na zewnątrz.
Lucy:Czy widzisz kogoś przed oknem?
Tom:Nie,nikogo nie widzę.
Lucy:Może on się gdzieś chowa?
Tom:Jest za ciemno,nic nie widzę.
Lucy:O,zobacz!Coś jest pod drzewem...
Tom:To kot!

proszę to przetłumaczyć na angielski na podst. someone,something,somewhere,anyone,anything,anywhere,no one,nowhere i nothing ;)
a to pierwsze opisać.
dziękuję z góry ^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:11:03+01:00
Jimmy:Mum,this is the park where Lucky fell in the lake.And this is Mr Brown who helped Lucky.
Mum:Oh,thank you very much,Mr Brown.
Mr Brown:That's all right.I just helped the dog which doesn't swim well enough.

Translate the conversation.
Lucy:Why dog is barking?
Tom:He heard someone beyond the window.
Lucy:Can you see anyone in front of the window?
Tom:No, I can see no one.
Lucy:Maybe, it's hiding somewhere.
Tom:There is too dark, I can see nothing.
Lucy:Oh, look! Something is under the tree.
Tom:It's a cat.
6 4 6