Tramwaj, który miał prędkość v=25 km/h, podczas gwałtownego hamowania rozpoczął jazdę z "piskiem" (koła, nie obracając się, zaczęły się ślizgać po szynach). Jaki odcinek drogi s przejedzie wagon tramwajowy od początku hamowania do całkowitego zatrzymania się, jeżeli współczynnik tarcia kół o szyny jest równy k=0,2?

1

Odpowiedzi

2009-06-05T14:02:46+02:00
V=25 km/h=25*1000/3600 m/s=6,94 m/s
k=0,2
s=?
m - masa tramwaju
Fg= m*g -siła ciężkości
Ft=m*a -siła tarcia
Ft=k*Fg=k*m*g -siła tarcia
m*a=k*m*g
a=k*g

a=(v-0)/t -> t=v/a
s=at²/2
s=k*g*(v/a)²/2
s=k*g*(v/(k*g))²/2
s=v²/(2*k*g)
s=6,94²/(2*0,2*10)
s=69/4
s=17,25 m