Wykaż , że x jest liczbą całkowitą, gdy:

a) x=log 2 + log ½ + log 3 1/3 + log 3
wynik powinien wyjsc: x=1


b) x=log₃2² + log₃(4,5)² - 2log₅√5
wynik powinien wyjsc: x=3

c) x=log 625 + log 1,6
wynik powinien wyjsc: x=3


PROSZĘ O OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T02:20:47+01:00
A) x=log2 + log½ + log3⅓ + log3 = log(2×½) + log(10/3×3) = log1+log10=0+1=1
b) x=log₃2² + log₃(4,5)² - 2log₅√5=log₃4+log₃(81/4)-log₅√5²=
=log₃(4×81/4)-log₅5=log₃81-log₅5=4-1=3
c)x=log 625 + log 1,6=log(625×16/10)=log1000=3

2 5 2