Pociąg jedzie ruchem jednostajnym z szybkością 54 km/h. W wagonie, w kierunku ruchu pociąg idzie pasażer z szybkością 2 m/s. Przyjmując torowisko za układ odniesienia, oblicz szybkość pasażera. Weź pod uwagę dwa przypadki:
a) gdy zwroty prędkości pasażera i pociągu są zgodne,
b) gdy zwroty tych prędkości są przeciwne

1

Odpowiedzi

2009-06-05T14:07:31+02:00
V=54km/h=54*1000/3600 m/s=15 m/s prędkość pociągu wzgl torowiska
vp=2m/s prędkość pasażera wzgl pociągu
vw =? prękość wypadkowa pasażera wzgl, torowiska.

a) vw=v+vp=15+2=17 m/s
b) vw=v-vp=15-2=13 m/s