Rogram wyborczy PiS-u

PiS opowiada się za zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Postuluje zdecydowaną walkę z korupcją (inicjatywa utworzenia Urzędu Antykorupcyjnego, wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników) i usprawnienie działań instytucji państwowych. Partia popiera integrację z Unią Europejską na korzystnych dla Polski warunkach a także jest za polityką proamerykańską. PiS poparł także udział polskich żołnierzy w operacji w Iraku.
PiS zaprezentował całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej.
Partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, natychmiastowemu wycofaniu polskich wojsk z Iraku oraz legalizacji tzw. "narkotyków miękkich".
PiS postuluje natomiast: przywrócenie kary śmierci, utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych i średnich, bezpłatnej służby zdrowia oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych i dekomunizację a także zmniejszenie liczby mandatów w obu izbach Zgromadzenia Narodowego i wprowadzenie systemu semiprezydenckiego.

Zaznacz w tym programie wyborczym elementy określające jaka to partia.

POMÓŻCIE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:16:19+01:00
"PiS postuluje natomiast: przywrócenie kary śmierci, utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych i średnich, bezpłatnej służby zdrowia oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych i dekomunizację a także zmniejszenie liczby mandatów w obu izbach Zgromadzenia Narodowego i wprowadzenie systemu
semiprezydenckiego. "
"PiS opowiada się za zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu"
1 5 1