Na półce stoją dwa ostrosłupy o jednakowych, kwadratowych podstawach. Obwód każdej podstawy jest równy 36cm. Wysokość jednego z ostrosłupów jest 3 razy większa od wysokości drugiego ostrosłupa, a suma objętości obu brył jest równa 540cm³. Oblicz wysokość każdego ostrosłupa.
Proszę o obliczenia "krok po kroku"

1

Odpowiedzi

2009-06-02T17:31:10+02:00
A=36:4
a=9

Pp=a²

540:4=135
135×3=405

h₁=? h₂=3h₁
V₁=135 V₂=405
Pp=81 Pp=81

V=⅓×Pp×h

h₁=3V/Pp
h₁=405/81=5


h₂=3V/Pp
h₂=1215/81=15