1.Uporządkuj fakty według kolejności: przyczyna-wydarzenie-skutek.
a) Rywalizacja Hasburgów z Francją; pogłębienie politycznego podziału Niemiec; wojna trzydziestoletnia
b) Utrata przez Rzeczpospolitą części ziem ukraińskich; rywalizacja o Inflanty; wojny polsko-ruskie
c) Wojna króla z parlamentem; obalenie monarchii i ustanowienie republiki w Anglii; niezadowolenie z rządów króla

1

Odpowiedzi

2009-12-02T16:14:18+01:00
A) Rywalizacja Hasburgów z Francją; pogłębienie politycznego podziału Niemiec; wojna trzydziestoletnia


b) ; rywalizacja o Inflanty; wojny polsko-ruskie; Utrata przez Rzeczpospolitą części ziem ukraińskich


c) niezadowolenie z rządów króla; Wojna króla z parlamentem; obalenie monarchii i ustanowienie republiki w Anglii;