Odpowiedzi

2009-12-02T16:21:16+01:00
Budowa geologiczna i morfologiczna terenu ma zdecydowany wpływ na występowanie wód artezyjskich. Pod powierzchnia wody znajdują się na przemian warstwy przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Jeśli tworzą one nieckowate zagłębienia, to woda wypełniająca dno niecki znajduje się pod ciśnieniem wód napływających z wyższych poziomów. Po przebiciu warstwy nieprzepuszczalnej woda w wyniku ciśnienia hydrostatycznego podnosi się, samoczynnie wytryskując na powierzchnie.
Na nizinie Mazowieckiej są warunki sprzyjające i dlatego tam występują.
8 3 8