1.Gaz o delikatnym zapachu,powodujący odbarwienie wody bormowej
2.Gaz, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową
3.Gaz powodujący odbarwienie wody bromowej, palący się kopcącym płomieniem
4.Gaz powodujący mętnienie wody wapiennej
5.Gaz który jest produktem uwodornienia gazu.

wodór, etan, eten, tlenek węgla (IV), etyn

1

Odpowiedzi

2009-12-02T18:36:36+01:00
1.Gaz o delikatnym zapachu,powodujący odbarwienie wody bromowej - eten
2.Gaz, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową -etan
3.Gaz powodujący odbarwienie wody bromowej, palący się kopcącym płomieniem - etyn
4.Gaz powodujący mętnienie wody wapiennej- tlenek węgla (IV)
5.Gaz który jest produktem uwodornienia gazu. -wodór
Pozdrawiam:)
12 4 12