Odpowiedzi

2009-12-02T16:38:44+01:00
Po wielu podziałach tętnicy na coraz mniejsze gałązki krew płynie naczyniami włosowatymi do pęcherzyków płucnych, w których odbywa się jej utlenianie i usuwanie z niej dwutlenku węgla. potem krew wpływa do jednej z 4 żył płucnych (jest to jedyny wyjątek gdzie krew utlenowana płynie żyłami), które prowadzą do serca dokładnie lewego przedsionka, potem do lewej komory skąd przepompywana jest na obwód. krew wychodzi z serca aortą która później dzieli się na piersiową i brzuszną. Od aorty odchodzą gałęzie, które zaopatrują kończyny górne, głowę, tułów i kończyny dolne. Od dóżych gałęzi odchodzą małe gałązki, które dzielą sie jeszcze wielokrotnie. Najmniejsze tętniczki prowadzą krew do naczyń włosowatych (kapilar).
25 4 25