Obilcz ile gramów roztworów 10-procentowego i 4-procentowego tej samej substancjii należy zmieszać aby otrzymać 0,6 kg roztworu o stężeniu 8%
Proszę o szybka pomoc;)
Aha w zadaniu chciałabym aby wypisać dane, szukane, wzór, rozwiązanie odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:36:28+01:00
Dane
cp1=10%
cp2=4%
cp=8%
mr=0,6kg
szukane
mr1,mr2-?
-------------------------------------
masa roztworu I - x
masa roztworu II - 0,6-x
cp=ms*100%/mr
ms=cp*mr/100%
masa substancji w roztworze I
ms1=cp1*x/100=10*x/100=0,1x
masa sustancji w roztworze II
ms2=cp2*(0,6-x)/100%=4*(0,6-x)/100=0,04*(0,6-x)

masa substancji w mieszaninie
ms=ms1+ms2
cp=ms*100%/mr=(ms1+ms2)*100/mr
8=[0,1x+0,04*(0,6-x)]*100/0,6
8=(0,1x+0,024-0,04x)*100/0,6
8=(6x+2,4)/0,6
4,8=6x+2,4
6x=2,4
x=0,4kg - masa I roztworu
0,6-x=0,2kg - masa II roztworu