Odpowiedzi

2009-12-02T16:17:08+01:00
Polska od dawna nie jest już państwem wyznaniowym, państwem katolickim. Ale czy Polska w dalszym ciągu jest państwem katolików? Moim zdaniem już nie jest. Oprócz ateistów, materialistów, masonów, agnostyków i (post)komunistów, mamy w Polsce mniejszości religijne, chociażby Żydów, dla których Jezus na krzyżu nie jest Synem Bożym. Są też w Polsce gminy muzułmańskie. Jest islamski meczet w Lublinie. Ja, na przykład, urodziłem się w rodzinie katolickiej, ale nawróciłem się na buddyzm.

Mamy do czynienia z precedensem: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że wieszanie krzyży w szkołach narusza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z „własnymi przekonaniami" i „wolność religijną uczniów". Wyrok zapadł 3 listopada 2009 w związku ze skargą, jaką wniosła Soile Lautsi Albertin, włoszka fińskiego pochodzenia, przeciw obecności krzyży w szkole, do której chodziły jej dzieci. Trwająca od 2002 roku batalia zakończyła się dla niej sukcesem.

Prawnicy nie mają wątpliwości. Wtorkowe (03.11.2009) orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu otwiera prawdziwą puszkę Pandory. W oparciu o strasburską linię orzecznictwa przed polskimi sądami można będzie domagać się zdjęcia krzyży ze szkolnych ścian. Trybunał dokonał wiążącej wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest bezpośrednio stosowana przed polskimi sądami. - W obecnej chwili przed polskim sądem można wystąpić z roszczeniem podobnym do tego roszczenia włoskiego - podkreśla prof. Artur Nowak-Far, szef Katedry Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej.