Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:23:16+01:00
A) 2x-2y=7 I+2y
4x+3y=21

2x=7+2y I÷2
4x+3y=21

x=7/2 +y
4(7/2 +y)+3y=21

x=7/2 +y
14+4y+3y=21 I-14

x=7/2 +y
7y=7 I÷7

x=7/2 +y
y=1

x=7/2 +1 y=1

x=4½ y=1

b) 0,4x+0,3y=1,4 I*10
0,1x+3y=2,3 I*10

4x+3y=14
x+30y=23 I-30y

4x+3y=14
x=23-30y

4(23-30y)+3y=14
x=23-30y

92-120y+3y=14 I-92
x=23-30y

-117y=-78 I÷(-117)
x=23-30y

y=78/117
x=23-30*(78/117)

y=⅔
x=3
1 5 1