Odpowiedzi

2009-12-05T09:51:13+01:00
Życie zgodnie z zasadami nauki chrześcijańskiej ma wiele plusów. Najważniejszym obowiązkiem rodziców jest wychować dzieci po chrześcijańsku. Dotyczy to przede wszystkim wychowanie w moralności, dobroci i miłości. Dziecko po raz pierwszy zostaje przyjęte do rodziny bożej na chrzcie świętym, gdzie kapłan polewając główkę wodą święconą oczyszcza je z grzechu pierworodnego, a czyniąc znak krzyża świętego na czole potwierdza to.
Rodzina chrześcijańska to przyrodzone środowisko, które powinno kształtować duszę i rozwój dziecka.
Przyjmując chrzest święty zaczynamy żyć według nauk głoszonych przez Chrystusa i stajemy się dziećmi bożymi. Nasza wiara w Boga Wszechmogącego umacnia nas i daje siły do dalszej walki z przeciwnościami losu i życia doczesnego. Każdy chrześcijanin powinien przestrzegać 10 przykazań boskich. Ten kto nie wierzy i Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu , na ulicy bez dachu nad głową, oznacza to, że kieruje się własnymi wartościami. Często człowiek taki jest osobą patologiczną, która kradnie, zabija itp. Jednym słowem stacza się moralnie, albowiem nie zna co to dobroć, miłość i uszanowanie bliźniego.
W trudnych chwilach osoba wierząca może zwrócić się poprzez modlitwę do Ojca niebieskiego, który wysłucha nas i na pewno wesprze nas. Chrześcijanin często składa modlitwy do Pana Boga o zdrowie, o znalezienie pracy. Osoba pozostająca z dala od Boga jest pozostawiona sama sobie.