Odpowiedzi

2009-12-02T17:20:17+01:00
Program liczbypodzielneprzez11;
uses crt;
var x:integer;
begin
for x:=1 to 1000 do
if x mod 11=0 then
writeln(x);
readkey;
end.

o taki program chodzi ??