1napisz w postaci czasteczkowej i jonowej rownanie reakcji zobojetniania .
kwasu azotowego(v) HNO3 z zasada potasowa koh
kwasu solnego hcl z zasada wapienna ca(oh)2


2uzgodnij i uzupelnij wspolczynniki w rownaniach reakcji oraz wskaz ktore z tych rownan dotycza reakcji zobojetniania podaj nazwy powstalych soli prosze o pomoc Fe(oh)2 + HNO3 = +

Cu(OH)2 + =CuSO4 + H2O PROSZE O POMOC

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:11:29+01:00
1. HNO3 + KOH --> KNO3 + H20
H+ + NO3 - + K+ + OH- --> K+ +NO3- + H20
2HCl + Ca(OH)2 --> CaCl2 + 2H2O
2H+ + 2CL- + CA 2- + 2OH- --> CA 2- + 2 CL- +2H2O
2. Fe(OH)2 + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + 2H2O-REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA - AZNOTAN (V) ŻELAZA (II)
Cu(OH)2 + H2SO4 --> CuSO4 + 2H20 REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA - SIARCZAN(VI) MIEDZI (II)