1
Jaką masę ma aluminiowy prostopadłościan o wymiarach : 0,2 m x 25 cm x 10 dm ? Gęstość aluminium wynosi 2700 kg/m 3 sześciennych
2
jaka jest wartość przyśpieszenia smochodów, który w ciągu 5-ciu sekund zwiększa swoją prędkość od 36 km/h do 72 km/h ?
3
Silnik suszarki do włosów ma moc 1000W. Jaś suszył włosy przez 5 minut. Jaką pracę wykonał silniczek suszarki ?
5
250ml wody o temperaturze 15 stopni celcjusza zmieszano z 500ml wody o temperaturze 75 stopni celcjusz . Jaka będzie temperatura końcowa takiej mieszaniny ?
A zadania potrzebuje jeszcze na dziś
Prosze o szybkie rozwiązanie zadania

1

Odpowiedzi

2009-12-02T16:41:51+01:00
1.g=2700kg/m³
V=0,2x0,25x1=0,05m³
25cm=0,25m
10dm=1m

masa=gęstość * objęstosc
m= 2700kg/m³ x 0,05m³
m=135kg
2 3 2