1. wypisz jakie masz obowiązki jako uczeń według kodeksu, które z nich nie wypełniasz właściwie, jakie są przyczyny niewłaściwego wykonywania obowiązków. Jakie widzisz poprawy zmiany tej sytuacji.
2. Napisz o samorządzie uczniowskim, czy twoim zdaniem dobrze wypełnia swoją rolę uzasadnij swoją wypowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:56:08+01:00
1.
*jako uczeń mam za zadanie solidnie wypełniać swoje obowiązki
*spełnianie oczekiwań nauczycieli
*uczęszczanie na każdej lekcji
*nieopuszczanie lekcji (wagary)
*Zwracanie się do nauczycieli z należytym im szacunkiem
*Obowiązkiem dobrego ucznia jest informowanie nauczycieli o różnego typu bójkach, niszczeniu mienia itp.


; Jako uczniowie, widząc bójki często boimy się w nie mieszać ze względu na własne bezpieczeństwo. Dla tego wolimy nie zwracać na nie uwagi i trzymać się od wszystkiego z daleka.
Gdy widzimy że ktoś, niszczy mienie szkoły, nie mówimy o tym nikomu, ponieważ nie chcemy wyjść na tzw. "kabla"
następnym problemem są wagary, mimo tego, że uczeń zna swoje prawa i wie, że nie powinien a wręcz zabronione jest wagarowanie. Po złamaniu tego punktu czeka nas w szkole tylko mnóstwo nieprzyjemności.
~~~aby cokolwiek zmienić w tych zachowaniach, o wszystkim trzeba informować nauczycieli albo samorząd szkolny, i prosić o pełną dyskrecje


2.
Samorząd uczniowski jest wybierany przez uczniów całej szkoły.
Musicie pamiętać jednak, że nie wszystko należy do obowiązków samorządu! Wszyscy mogą się angażować w życie szkoły, SU tylko nam to ułatwia. Do samorządu możemy zgłosić się z różnego typu prośbami. Członkowie samorządu spróbują dostosować się do naszych oczekiwań i porozmawiają z Panią dyrektor. Samorząd organizuje różne imprezy szkolne, np Dyskoteki....Uczniowie, którzy wchodzą w jego skład nie mają łatwo....muszą dużo pracować abyśmy byli zadowoleni. Wszyscy myślimy, że oni nic nie robią...tylko tak po prostu w tym samorządzie są. To nie prawda...jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję dołączyć do samorządu uczniowskiego, zobaczycie że ich tok życia szkolnego jest trudny.