Bardzo proszę o szybką odpowiedź, to moja ostatnia szansa z fizyki:

1. Na żarówce jest napis 100W, 225V, 50Hz, jakich wartości są, jakie inne wartości można dzięki nim obliczyć, jak się zmieniają te wartości, gdy żarówkę podłączymy do napięcia 2 razy niższego.
2. Dlaczego tylko niewielka liczba ciał, czyli tzw. ferromagnetyki wykazuje właściwości magnetyczne ?

1

Odpowiedzi

2009-06-04T15:40:59+02:00
1)P=100W moc
U=225V napięcie znamionowe
f=50Hz częstotliwość prądu zmiennego
-można obliczyć wartość natężenia prądu po podłączeniu I=P/U=100/225=0,44A
-można obliczyć opór R=U/I=225/0,44=511 ohm

Jeżeli podłączymy do niższego napięcia, to niezmieni sie R, f.
Natężęnie prądu I zmaleje dwukrotnie.
Moc wydzielana P zmaleje czterokrotnie - bo P=U*I (napięcie =0,5 i prąd I=0,5)

2)Dlaczego tylko niewielka liczba ciał, czyli tzw. ferromagnetyki wykazuje właściwości magnetyczne ?
POnieważ własności ferromagnetyczne wynikają ze zdolności atomów danego materiału do takiego ustawiania się sąsiadujących atomów, (a kazdy atom wytwarza pole magnetyczne), że wytworzone pole magnetyczne jest o takim samym kierunku. Niewiele materiałów ma taką właściwość.
Do ferromagnetyków zaliczamy: żelazo, kobalt, nikiel.