Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T16:43:04+01:00
Szlachta polska nie interesowała się sprawami państwa, hulała i trwoniła majątek, podczas gdy zaborcy zacierali ręcę na nasz kraj.
11 3 11
2009-12-02T16:48:38+01:00
Przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej zasadniczo wynikają z sytuacji
międzynarodowej ,winę za rozbiory ponosi zdezorganizowane, źle rządzone społeczeństwo polskie.
7 3 7
2009-12-02T16:58:41+01:00
I rozbiór Polski-Zabór ziem Rzeczypospolitej dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię na mocy traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r w którym zaborcy powoływali się na rozkład państwa polskiego oraz swe rzekome historyczne prawa do zajmowanych obszarów.Bezpośrednią przyczyną rozbioru były wojna domowa w Polsce(konfederacja barska) w ramach podziału Prusy otrzymały Prusy Królewskie, biskupstwo warmińskie oraz płn. cześć Wielkopolski i Kujaw, Rosja zajęła ziemie na wschód od linii Dźwiny i Dniepru, a Austria przyłączyła Podole po rzekę Zbrucz oraz obszar Małopolski na południe od Wisły.
32 2 32