Odpowiedzi

2009-12-02T17:11:10+01:00
Pole prostokata 12x6=72cm²
P=πr²
Pole 1 małego koła
r=1
P=π(1)²=3,14*1=3,14
takich kół jest 18
18*3,14≈56,52
Pole pierwszej zacieniowanej figury
72-56,52=15,48[j²]

Pole 1 duzego koła
R=1,5
P=π(1,5)²=3,14*2,25≈7,065
takich kół jest 8
8*7,065≈56,52
72-56,52=15,48[j²]

15,48[j²]=15,48[j²]
Zatem pole zacieniowanych figur sa takie same