Odpowiedzi

2009-03-29T15:05:32+02:00
Mianownik (kto?co?) siedmioro przyjaciół
Dopełniacz(kogo?czego?) siedmiorga przyjaciół
Celownik(kogo?co?) siedmioro przyjaciół
Biernik(komu?czemu?) siedmioro przyjaciołom
Narzędnik(z kim?z czym?) z siedmiorgiem przyjaciół
Miejscownik(o kim?o czym?) o siedmiorgu przyjaciołach
Wołacz(wołamy!) o siedmioro przyjaciół
2009-03-29T15:05:39+02:00
M.(kto? co?) siedmioro przyjaciół
D.(kogo? czego?) siedmiorga przyjaciół
C. (komu? czemu?)Siedmiorgu przyjaciół
B. (kogo? co?)siedmiorga przyjaciół
N.(z kim? z czym?)siedmiorgiem przyjaciół
Msc. (o kim? o czym)o siedmiorgu przyjaciół
W. (o) siedmioro przyjaciół!